Rada nadzorcza PDH Polska - spółki zależnej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police podjęła uchwałę w sprawie zmiany kluczowej inwestycji Polic - budowy instalacji do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą. Do zadania, zgodnie z zapowiedziami, dodano budowę instalacji do produkcji polipropylenu.

Przewidywana wartość budżetu zadania inwestycyjnego, które teraz nosi oficjalną nazwę Polimery Police została ustalona na 1,27 mld euro netto (około 5,4 mld zł). Jak podano, realizacja projektu wymaga dodatkowego zabezpieczenia finansowania obrotowego w postaci kredytu na kwotę 72 mln euro.

Przewidywany termin rozpoczęcia budowy to koniec roku 2019, zakończenie budowy - koniec roku 2022.

Jednocześnie rada nadzorcza PDH Polska S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 124 mln zł poprzez emisję 12,4 mln nowych akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Zgodnie z planem, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police ma objąć akcje o wartości nominalnej 30 mln zł, a Grupa Azoty S.A. - akcje o wartości nominalnej 94 mln zł.