Blisko połowa nauczycieli akademickich otrzyma w przyszłym roku podwyżki wynagrodzeń - obiecuje ministerstwo nauki. Wzrost płac najbardziej mają odczuć adiunkci, asystenci, lektorzy, instruktorzy i obecni wykładowcy.

Jak zapowiedział Jarosław Gowin, minister nauki, zgodnie z nowymi przepisami pensje minimalne w przyszłym, 2019 roku wzrosną średnio o 800 zł brutto. Podwyżki mają zostać wprowadzone po przyjęciu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym Konstytucja dla Nauki. Ministerstwo nauki chce, aby weszła ona w życie w październiku tego roku. Część dotycząca wynagrodzeń ma natomiast obowiązywać od 1 stycznia 2019.

Wzrost wynagrodzeń najbardziej mają odczuć adiunkci, asystenci, lektorzy, instruktorzy i obecni wykładowcy. Jak twierdzi minister Gowin, od początku 2019 r. profesorowie będą zarabiać co najmniej 150 proc. średniego wynagrodzenia w polskiej gospodarce. 6410 złotych to będzie absolutne minimum, jakie otrzymają.

Ministerstwo obiecuje, że wynagrodzenie zasadnicze adiunktów ze stopniem doktora wzrośnie o 860 zł. Osoby zatrudnione na stanowiskach asystenta, wykładowcy, lektora i instruktora mają zarabiać po zmianach ponad 3200 zł – o ok. 800 zł więcej niż obecnie.

Pensje minimalne będą uzależnione od kwoty określonej w rozporządzeniu – będzie to stawka, w stosunku do której naliczane będą wynagrodzenia wszystkich nauczycieli akademickich. Według obecnych stawek podanych w rozporządzeniu ministra nauki minimalne wynagrodzenie wynosi (kwoty brutto):
- dla profesora zwyczajnego - 5390,00 zł
- dla profesora nadzwyczajnego posiadającego tytuł naukowy profesora albo tytuł profesora sztuki, profesora wizytującego posiadającego tytuł naukowy profesora albo tytuł profesora sztuki - 5025,00 zł
- dla profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki, profesora wizytującego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki - 4605,00 zł
- dla docenta, adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki - 4305,00 zł - dla adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki, starszego wykładowcy posiadającego stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki - 3820,00 zł
- dla starszego wykładowcy nieposiadającego stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki - 3025,00 zł
- dla asystenta - 2450,00 zł - dla wykładowcy, lektora, instruktora - 2375,00 zł.

Nauczyciele akademiccy otrzymują również wynagrodzenie za nadgodziny, za staż pracy, mogą także otrzymywać dodatki funkcyjne. Ministerstwo nauki podaje, że w 2016 roku przeciętne wynagrodzenie profesora w Polsce wynosiło niemal 10 300 zł.

Poniedziałek 16 kwietnia to ostatni dzień na zlecenie fiskusowi by sam rozliczył za nas podatek za 2017 rok. Jak szybko i bezbłędnie to zrobić? Kliknij po prostu ten tekst!