17 kwietnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór w konkursie na inwestycje w ramach „Bonów na innowacje dla MŚP”. Firmy mogą uzyskać wsparcie w wysokości nawet 560 tys. zł na wdrożenie projektu zakończonego sukcesem we wcześniejszych konkursach w zakresie usług.

- O wsparcie na opracowanie nowych lub ulepszonych, wyrobów lub usług ubiegają się głównie mikro- i małe przedsiębiorstwa. Nie mają one często wystarczającego potencjału finansowego do sprawnego wdrożenia produktów lub technologii, które opracowali dzięki wsparciu z Bonów na innowacje. Dlatego w 2018 r. ogłosiliśmy konkurs, w którym możliwe będzie dofinansowanie kosztów inwestycji, które pomogą rynkowo wdrożyć te innowacje – mówi Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP.

Nabór w ramach nowego instrumentu wsparcia rozpoczyna się 17 kwietnia, a aplikacje będzie można składać do 4 stycznia 2019 r. Podobnie, jak w przypadku konkursu na usługi wnioski będą przyjmowane w czterech rundach.

Górna granica kosztów kwalifikowanych projektu to 800 tys. zł, co daje maksymalnie 560 tys. zł dofinansowania, przy intensywności wparcia na poziomie 70 proc. Trzeba przy tym pamiętać, że minimalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może być niższa, niż zatwierdzona w ocenie wniosku o dofinansowanie złożonym w etapie usługowym „bonów”.

Wsparcie obejmuje wyłącznie realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem w przedsiębiorstwie wnioskodawcy innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową w ramach konkursu usługowego Bonów na innowacje dla MSP.

Dotację można więc wykorzystać, m.in. na zakup albo wytworzenie środków trwałych innych, niż grunty oraz nieruchomości, czyli np. maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji. Dofinansowane mogą być także wydatki poniesione na nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie m.in. patentów, licencji czy know-how.

Celem programu „Inteligentny Rozwój” jest zwiększanie poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Nie tylko na etapie opracowania nowatorskich produktów i usług, ale także ich wdrożenia.

Poniedziałek 16 kwietnia był ostatnim dniem na zlecenie fiskusowi by sam rozliczył za nas podatek za 2017 rok. Jak teraz szybko i bezbłędnie to zrobić, by nie tracić czasu i korzystać z długiej majówki? Kliknij po prostu ten tekst!

Dlatego w tegorocznej edycji Bonów na innowacje MŚP pojawiła się nowość – Konkurs na inwestycje. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczyła w nim 70 mln zł na dofinansowanie inwestycji związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej).

Warunkiem jest, że została ona opracowana w ramach usługi dofinansowanej w jednym z dotychczasowych naborów poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W praktyce oznacza to, że ze wsparcia będą mogli skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową w jednym z dotychczasowych Bonów na Innowacje dla MŚP.

Szczegółowe informacje można znaleć na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

INTERNAUCI POLECAJĄ: