Przedszkola w Szczecinie. Zajęcia dodatkowe bez opłat

Przedszkola w Szczecinie. Zajęcia dodatkowe bez opłat

Małgorzata Klimczak malgorzata.klimczak@mediaregionalne.pl

Głos Szczeciński

Aktualizacja:

Głos Szczeciński

Bezpłatne zajęcia dodatkowe mają wyrównać szanse dzieci na równą edukację w przedszkolach.

Bezpłatne zajęcia dodatkowe mają wyrównać szanse dzieci na równą edukację w przedszkolach. ©Andrzej Szkocki

Sprawdziliśmy, jak będą wyglądały od nowego roku szkolnego zajęcia dodatkowe w przedszkolach i za co rodzice zapłacą, a co będzie w ramach podstawy programowej.
Bezpłatne zajęcia dodatkowe mają wyrównać szanse dzieci na równą edukację w przedszkolach.

Bezpłatne zajęcia dodatkowe mają wyrównać szanse dzieci na równą edukację w przedszkolach. ©Andrzej Szkocki


Wszystkie zajęcia w przedszkolach publicznych, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki od dnia 1 września 2013 r. będą prowadzone w ramach opłat ustalonych przez radę miasta. Takie rozwiązanie wprowadziła minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas. Ma przeciwdziałać spotykanemu niekiedy zjawisku podwójnego finansowania przez rodziców tej samej godziny zajęć.
Ponadto umożliwi ono lepsze wykorzystanie kwalifikacji posiadanych przez nauczycieli przedszkoli. Przyjęte rozwiązanie przyczyni się również do zmniejszenia kosztów, jakie ponoszą rodzice w związku z korzystaniem przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego.

Przedszkola mają zapewnić dzieciom opiekę i zajęcia objęte podstawą programową przez 5 godzin dziennie za darmo. Od nowego roku szkolnego za każdą godzinę ponad podstawę programową rodzice zapłacą nie więcej niż 1 zł. Rodzice jednak obawiają co będzie z zajęciami dodatkowymi.

- Priorytetem w placówkach wychowania przedszkolnego jest realizacja zadań wynikających z podstawy programowej, natomiast zajęcia dodatkowe, które dotychczas były odpłatne i nie wszystkie dzieci w jednakowym stopniu mogły w nich uczestniczyć, mają jedynie charakter uzupełniający - wyjaśnia Beata Misiak, dyrektor wydziału oświaty.- Czas pobytu dzieci w przedszkolu przeznaczony jest na rozwój ich zainteresowań, zdolności, na pracę wyrównawczą i kompensacyjną oraz na zabawę.

Według wydziału oświaty ramowy rozkład dnia musi uwzględniać wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca opiekuńczo - dydaktyczno - wychowawcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci.

- Według podstawy programowej głównymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są zabawy dowolne dzieci oraz zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu - mówi Beata Misiak.

Szczecińskie przedszkola publiczne na razie mają wakacje i są zamknięte poza placówkami dyżurnymi. O płatnych zajęciach dodatkowych na razie nic nie wiadomo.

Zajęcia dodatkowe mają prowadzić zatrudnieni w przedszkolach nauczyciele, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Wszelkie programy będą realizowane w ciągu całego dnia pobytu dzieci w przedszkolu.

- W dalszym ciągu zatrudnieni w przedszkolach nauczyciele, będą wypełniali wszelkie funkcje przedszkola, w tym opiekuńcze, dydaktyczne i wychowawcze - tłumaczy Beata Misiak.

Komentarze (9)

Wszystkie komentarze (9) forum.gs24.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

GS24 poleca:

Wideo